تماس با سادات پیامک

می‌توانید نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را، از طریق فرم زیر ارسال نمایید.

سامانه پیام کوتاه سادات

امیدواریم ارتباط با ما، تجربه لذت بخش با تداومی برایتان باقی بگذارد.

کرمان ، بلوار جهاد نبش کوچه 60

034-32481075 info@sadat-co.ir